top of page

נביטה, מחזור חיי הצמח והכנת כדורי זרעים

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי על מחזור חיי הצמח, על נביטה והכנה של כדורי זרעים.


במפגש הסברתי על מחזור חיי הצמח ועל השלבים השונים שכל צמח עובר בהתפתחות שלו. על נביטה ולמה חשוב לזהות נבטים. בסוף המפגש הכנו כדורי זרעים.

תוכלו לקבל תוכן נוסף בגיליונות לגלות את הטבע מחוץ לבית:

פעילויות נוספות ומידע על נבטים ונביטה תוכלו למצוא בגיליון נובמבר.

פעילויות נוספות ומידע על כדורי זרעים תוכלו למצוא בגיליון יולי.


הנה הקישור לרכישה:

מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

Comments


bottom of page