top of page

נביטה, מחזור חיי הצמח והכנת כדורי זרעים

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי על מחזור חיי הצמח, על נביטה והכנה של כדורי זרעים.


במפגש הסברתי על מחזור חיי הצמח ועל השלבים השונים שכל צמח עובר בהתפתחות שלו. על נביטה ולמה חשוב לזהות נבטים. בסוף המפגש הכנו כדורי זרעים.

ההסברים על נביטה ונבטים מתוך גיליון נובמבר של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק באדמה.
ההסברים על הכנת כדורי זרעים לקוחים מתוך גיליון יולי של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק בזרעי קיץ.מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

bottom of page