top of page

זמן לחיפוש אוצרות


זמן לחיפוש אוצרות

חיפוש אוצרות היא פעילות מהנה שמאפשרת לצאת החוצה וליהנות מחדוות הגילוי.


אני לא מדברת על משחק המשימות שנהוג 

לשחק בימי הולדת או בתנועות הנוער, 

אלא על לוחות פעילות שמעודדים עצמאות, סקרנות וחקר אצל הילדות והילדים.

חיפוש אוצרות הוא לוח פעילות שיכול להיות מורכב ממילים, תמונות, מספרים או אותיות. 


מטרתו לעודד את הילדות והילדים לצאת לחפש פריטים בסביבה לפי ההצעה לפעילות בלוח.


למה כדאי להשתמש בלוח פעילות חיפוש אוצרות?

- מעודד סקרנות

- מעוד גילוי עצמאי ופליאה

- מאפשר הכרות עם הסביבה הקרובה

- מאפשר התבוננות על הסביבה הקרובה בשלל דרכים


דוגמאות ללוחות חיפוש אוצרות


 מה צריך בשביל הפעילות?


  • הכנה או הדפסה של לוח פעילות עם פריטים שניתן למצוא בסביבה הקרובה לבית. מומלץ שלוח הפעילות יהיה קשיח, אפשר לעשות זאת על ידי חיבור דף לקרטון.


  • שקית ללקט לתוכה אוצרות שנמצא במהלך הפעילות. חשוב לזכור שבעלי חיים שנמצא מקומם בטבע ולכן רק נסמן שמצאנו אותם. 

  • אמצעי לסמן או לכתוב על גבי הלוח אילו פריטים גילינו.


מוזמנות לרכוש לוחות חיפוש אוצרות בעזרתם תוכלו לצאת החוצה  ו...לגלות את הטבע מחוץ לביתComments


bottom of page