top of page

פרוקי רגליים ויצירה רשת העכביש

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי פרוקי רגליים. במפגש הסברתי על קבוצות שונות של פרוקי רגליים: סרטני יבשה, נדלים, חרקים ועכבישים ומה הייחוד של כל קבוצה. בסוף הכנו לוח פעילות רשת העכביש שמעודד גילוי וליקוט בסביבה הקרובה.

ההסברים על העכבישים מתוך גיליון מאי של לגלות את הטבע מחוץ לבית.
ההסברים על חרקים מתוך גיליון אפריל של לגלות את הטבע מחוץ לבית.ההסברים על סרטני היבשה מתוך גיליון אוקטובר של לגלות את הטבע מחוץ לבית.
מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

bottom of page