top of page

פרוקי רגליים ויצירה רשת העכביש

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי פרוקי רגליים. במפגש הסברתי על קבוצות שונות של פרוקי רגליים: סרטני יבשה, נדלים, חרקים ועכבישים ומה הייחוד של כל קבוצה. בסוף הכנו לוח פעילות רשת העכביש שמעודד גילוי וליקוט בסביבה הקרובה.
תוכלו למצוא מידע נוסף על הנושאים במפגש בתוך גיליונות לגלות את הטבע מחוץ לבית:

הסברים על עכבישים בגיליון מאי.

הסברים על חרקים מתוך גיליון אפריל.

הסברים על סרטני היבשה מתוך גיליון אוקטובר.
מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

Comentários


bottom of page