top of page

נבטים זה שמחה - זיהוי נבטים של צמחי בר אכילים


אחרי הגשמים הראשונים מתחילים לבצבץ להם מתוך האדמה נבטים של צמחים.

נבט הינו הצמח הראשוני שפורץ מן הזרע וכולל את החלק העל-אדמתי שאנחנו רואים - נצרון, ממנו יתפתחו הגבעולים והעלים ואת החלק התת-אדמתי שאנחנו לא רואים - שורשרון, ממנו יתפתח השורש.


אילו נבטים את/ה מזהה בתמונה?

ראשונים להתפתח הם הפסיגים - אלו אברונים דמויי עלים שנקראים גם עלים מדומים. תפקיד הפסיגים להיות יצרני האנרגיה הראשונים של הצמח והם מתניעים את תהליך הפוטוסינטזה.

לפסיגים מבנה וצורה ייחודיים אשר אינו דומה למבנה וצורת העלים הבוגרים.

הפסיגים עלולים לבלבל אותנו במראם ולכן יש להכיר את המבנה והצורה שלהם כדי לדעת לזהות את הצמח מנביטה.

לאחר הוצאת הפסיגים ובהמשך להתפתחות הנבט הצעיר, יפתח הצמח עלים ראשונים. העלים הראשונים יהיו בעלי המבנה של כלל עלי הצמח ומראם כשל עלים בוגרים, אך בזעיר אנפין. שלב הוצאת העלים הוא שלב המעבר מנביטה לצמיחת הצמח כבוגר.

חשוב לזכור כאשר אנחנו מלקטים נבטים, שמכל נבט קטן צומח צמח גדול.

אם נלקט את כל הנבטים לא יתפתחו מהם צמחים שנוכל ללקט השנה ובשנים הבאות.

​​

התבוננות

זיהוי צמחים מצריך מאיתנו התבוננות וסבלנות. כאשר הנבטים מתחילים לצאת מן האדמה אני מציעה להתבונן מהם בקרוב. לזהות מהם המאפיינים היחודיים שלהם שיהיו כללי הזיהוי בפעמים הבאות.

בימים הבאים צריך להיות סבלניים ולעקוב אחרי ההתפתחות של הצמח ולראות מהם העלים שצומחים ממנו. מומלץ לשים סימון ליד הנבט שיקל על מציאתו בים הנבטים.

פעמים רבות יציאת העלים כבר מאפשרת זיהוי של הצמח, אבל אם העלים הראשונים לא מספקים תשובה, נמשיך לחכות בסבלנות להתפתחות צמח בוגר.

צילום כלל השלבים, מוסיף המון ועוזר בזיהוי בפעמים הבאות.
נבטים של צמחים בולטים

כלי עזר נוסף הוא כמובן תמונות שצילמו אחרים שכבר זיהו את הצמח.

חוביזה - לחלמית ולמעוג נבט כמעט זהה, ניתן לזהות את צורת הלב אשר בחיבור בין הפטוטרת לטרף הפסיג יש נקודה קטנה אדומה/סגולה.


נבט חוביזה

נבטי מצליבים - כלל המצליבים אכילים: חרדל, לפתית, כרוב, צנון ועוד ואת הנבט שלהם ניתן לזהות לפי הצורה המובהקת של שתי כנפי פרפר נפרדות.


נבט חרדל עם עלים ראשונים

נבטי גדילן וברקן - לנבטים פסיגים אליפטיים, בשרניים ובמרכזם עורק לבן. יש לשים לב לצבע השורשון, במידה והוא סגול מדובר בקיקיון שהוא צמח רעיל.