top of page

פרפרים וצמחים

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי על פרפרים וצמחים.

במפגש הסברתי על הקשר בין פרפרים לצמחים לאורך שלבי החיים של הפרפר, הסברתי כיצד צמחים משפעים על נדידת פרפרים והכנו יחד מתקן להאכלת פרפרים.
ההסברים במפגש מתבססים על תוכן מתוך גיליון יונישל לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק בשמש ופרפרים.
מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

bottom of page