top of page

סנונית - הציפור הבנאית

סנונית - הציפור הבנאית


רגע לפני המידע! חשוב לזכר כי אם תצאו לחפש קני סנוניות או בכלל קני ציפורים - אנחנו משתמשים רק בעינים שלנו.

אין לגעת בקנים או בגוזלים - הריח שלנו עלול לגרום להורים לא להגיע לקן וכך לפגוע בביצים ובגוזלים.


היום חזיתי במחזה מופלא!

בבניין קופת החולים היו 7 קני סנונית הרפתות עם גוזלים שצייצו וחיכו להוריהם שיאכילו אותם.


אני התרגשתי בטירוף למצוא מקבץ גדול כזה של קינים עשויים בוץ שממש מודבקים לקיר.

משערת שהמקום הזה מאוד מוגן אם 7 זוגות סנוניות בחרו לבנות את הקינים שלהם שם.
לסנונית הרפתות קן בצורה של רבע כדור שפתוח מלמעלה.

לסנונית המערות קן בצורה של מערה או אגרטל, בעל צוואר צר שנפתח לחלל רחב יותר.


הפרטים של שני מיני הסנוניות נושאים במקור שלהם פתיתי בוץ ובעזרת הרוק מדביקים אותם לכדי מבנה מאוד חזק. לעיתים הם ישתמשו גם בזרדים או חומרים אחרים.

פעמים רבות אפשר למצוא קנים של סנוניות שנמצאים בסמיכות זה לזה, במרחק של עד עשרות מטרים. הקרבה שלהן גורמת הרבה פעמים למראה מדהים נוסף - מעוף משותף!
9 צפיות

Comments


bottom of page