top of page

סודות האדמה

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל בו דיברתי על האדמה. במפגש הסברתי ממה מורכבת האדמה, מי חי בתוכה ומי צומח ממנה והכנו יצירה של הטבעת עלים באדמה.
ההסברים הרכב האדמה והיצירה מתוך גיליון נובמבר של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק באדמה.
ההסברים על הייצורים החיים באדמה לקוחים מתוך גיליון אוקטובר של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק בעונת הסתיו ובתוכה בחי מתחת לאבן.

מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

bottom of page