top of page

ציפורים בסביבת הבית ויצירת מתקן האכלה לציפורים

מוזמנות לצפות במפגש וירטואלי קצר שהעברתי בזמן חרבות ברזל להכרת ציפורים בסביבת הבית הקרובה והכנת מתקן האכלה לציפורים.

במפגש הסברתי על הקשר בין כפות רגלי הציפורים למקום החיות שלהם, מהי לינה מקובצת, מתי כדאי לצאת לחפש ציפורים, מה ציפורים אוכלות וכיצד להכין מתקן האכלה לציפורים.
ההסברים להכנת מתקן ההאכלה לציפורים לקוחים מתוך גיליון יולי של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק בזרעי בר.

ההסבר על עקבות ציפורים לקוח מתוך גיליון נובמבר של לגלות את הטבע מחוץ לבית שעוסק באדמה וחיפוש עקבות בעלי חיים בבוץ.


מקווה שתצאו, תגלו ותהנו!

Comments


bottom of page