top of page

להוסיף קצת פרח לחיים - ליקוט פרחים אכילים


כשהייתי ילדה הורי קנו לנו מדריכי צמחים. הם היו מסודרים לפי צבעי הפרחים. הייתי יושבת ומתבוננת בהם ובטיולים הייתי מנסה לזהות את הצמחים לפי הפרחים.

שנים חלפו ועדיין אני נעזרת במדריכי צמחים לזיהוי הפרחים בשדה כאשר אני יוצאת ללקט.

לעומת הימים בהם הייתי ילדה, היום אינני רק מתבוננת בפרחים. היום אני נהנת לאכול את הפרחים האכילים שאני מוצאת ומלקטת ומוסיפה בעזרתם המון צבע לחיים וגם לסלטים.


חשוב מאוד לזכור שהפרחים הם איברי הרבייה של הצמח ודואגים לדור העתיד לכן לא נלקט פרחים רבים מכל צמח ונשאיר תמיד פרחים מכל מין בסביבה בה נלקט למען הדורות הבאים!

משפחת המצליבים

במשפחה זאת נכללים מינים רבים של צמחים שגדלים בר ביניהם:

בעלי הפריחה הצהובה: חרדל השדה, חטוטרן, לפתית, בקבוק מקומט

בעלי הפריחה הסגולה: שלח ספרדי, בן שלח

בעלי הפריחה הלבנה: גרגר הנחלים, טוריים מצויים

את כלל הפרחים במשפחה מזהים בעזרת צורת הפרח האופיינית: 4 עלי כותרת בצורה של צלב.

לפרחי המצליבים טעם חרפרף שמוסיף טעם רב לסלט.
משפחת החלמתיים

החוביזה כוכבת עלי החורף והמוכרת בשם לחם ערבי שאלו בעצם הפירות שלה. פרחי החוביזה אכילים גם הם ובעונה זאת אפשר למצוא את הפרחים של מיני החלמתיים הפחות מוכרים.

בנוסף לחלמית המצויה ולמעוג הכרתי, אפשר למצוא גם פרחים של חוטמית זיפנית, חוטמית עין הפרה, חלמית גדולה, מעוג מנוקד ומעוג אפיל.

תת-משפחת הפרפרניים

זאת קבוצה מאוד מגוונת אשר יש בה צמחים אכילים רבים. לרבים מאותם צמחים הפרחים הינם אכילים ביניהם: מינים של טופח, אפון וביקייה שניתן לאכול את הפרחים ובהמשך את התרמילים חיים בסלט. מפרחים של קידה שעירה (בתמונה המרכזית, בעל הפריחה הצהובה) ניתן להכין ריבה וכליל החורש (בעל הפריחה הסגולה או לבנה) ניתן להכין ריבות או לאכול חי.


עולש

פרחו של העולש סגול והוא חמקמק. הוא נפתח בשעות הבוקר ועד הצהריים כבר נסגר.

טעם הפרח מעט מריר.


חמציץ

כמו העלים והגבעולים של החמציץ גם הפרחים שלו אכילים וחמצמצים.

מוסיפים צבע זרחני נהדר לכל סלט!


שום משולש

פרחי השום לבנים ויפים ויותר מכך הם בעלי טעם שום עדין. מוסיפים טעם לסלט וגם לטחינה

* יש לזכור שרוב מיני השום מוגנים, שום משולש לא.