top of page

ליקוט - לעצלנים או למשקיעים?


תהיות קיומיות על החיים - ליקוט לעצלנים או למשקיעים??? ביום שישי האחרון התחיל קורס הליקוט השנתי שאני מעבירה. התרגשתי מאוד :) שסיפרתי על עצמי אמרתי שהתחלתי ללקט כי אני עצלנית. תקופה ארוכה תחזקתי גינה וזה דרש התעסקות ולעומ זאת הלקטות לא דורשת תחזוק, פשוט מגיעים והטבע כבר עשה את כל העבודה בשבילי: דישן, השקה, סיפק אור, האבקה, תיחוח והנה מולי צמח נפלא מוכן לזלילה. אחרי שעה שהסתובבנו וליקטנו התחלנו לעבד בלוטים. אין ספק שעיבוד בלוטים אינה משימה לעצלנים, קודם צריך לחלץ את הבלוט מקליפה, לאחר מכן לטחון או לחתוך ואז להשרות או לקלות או להרתיח במים. בהחלט עיסוקים שדורשים זמן רב. ויותר מזמן, הם דורשים סבלנות ומסירות שיביאו בסוף לקמח בלוטים נפלא שאהנה ממנו כל השנה.

אז מה אתם חושבים? ליקוט זה לעצלנים או למשקיעים?

בתמונות שלבים בהכנת קמח בלוטים
30 צפיות
bottom of page