top of page

מורה נבוכים למעגל החיים (של הצמח)


הרבה פעמים במפגשי הליקוט עולות שאלות בנוגע למעגל החיים של הצמח. במאמר זה אני מרשה לעצמי לתת למורה למדעים שבי לפרוץ ולהסביר על קצה המזלג על מעגל החיים של הצמח וכיצד הוא משפיע על הליקוט.

בצמחים חד-שנתיים המחזוריות שאציג בולטת יותר מכיוון שמחזור החיים שלהם קצר. בצמחים רב-שנתיים כמו עצים ושיחים מחזור החיים בשלמותו פחות נראה לעין אבל אנחנו מבחינים בחלקים מן המחזור מדיי שנה.

זרע

רוב הצמח מתחילים את חייהם מזרע, לפעמים הוא קטן כמו זרע חרדל או סרפד ולפעמים הוא ענק כמו זרע של עץ קוקוס.

בזרע טמון כל המטען הגנטי של הצמח והוא מוגן היטב על ידי הפרי שהזרע נמצא בתוכו או על ידי קליפה משוריינת. בנוסף, זרעים עתירים בחומרי תשמורת- חומרים שתפקידם לשמש כמקור המזון הראשוני של הצמח הצעיר שיתפתח. לרוב זרעים עתירים בעמילן וחלבונים.


נבט

נבט הוא צמח בשלב הראשוני ביותר. כאשר מגיע הגשם המים מעירים את הזרע לחיים, מפעילים תהליכים ביולוגים וגורמים לו לצאת מהתרדמה בה הוא שרוי. מן הזרע מתפתחים שני חלקי צמח שמהווים את הנבט: שורשון שהוא השורש הצעיר וממנו תתפתח מערכת השורשים ונצרון ממנו יתפתחו החלקים העל אדמתיים- גבעולים ועלים.

מהנצרון מתפתחים פסיגים שהם עלים מדומים. עלים מדו-מה?

לכל צמח יש פסיגים בעלי מראה יחודי אשר אינו זהה למראה העלים הבוגרים של הצמח, לכן הם נקראים עלים מדומים. תפקיד הפסיגים להיות קולטני השמש הראשונים ויצרני המזון הראשונים עבור הצמח.

אם אנחנו יודעים לזהות את הצמח משלב הנבט נוכל לדעת אילו צמחים עתידים להתפתח ממנו.

צמחים אכילים רבים ניתן לאכול כבר משלב הנבט כמו: חוביזה, גדילן, סרפד וחרדל והם עתירים בחומצות אמיניות.

אפשר לקרוא על כך עוד במדריך לזיהוי נבטים.


צמח בוגר

מהנבט מתפתח הצמח הבוגר. בשלב הזה ניתן לראות מופעים רבים ושונים: צמחים עשבוניים, שיחים או עצים.

למרות השוני בין סוגי הצמחים יש להם מבנה משותף:

  • מערכת שורשים - שתפקידה לקלוט מים ומינרלים מן הקרקע

  • גבעול או גזע וענפים - שתפקידים להוביל מים, מומסים, חומרי פסולת וגזים בתוך הצמח ובנוסף משמשים כשלד של הצמח

  • עלים - תפקידם לבצע חילוף גזים ולייצר את המזון. העלים תופסים את מרבית שטח הפנים של הצמח כדי לאפשר הזנה מיטבית.

  • פרחים- אפרט עליהם בפיסקה הבאה.

ככל שצמח חד שנתי בוגר יותר הוא הופך להיות מעוצה יותר, מלשון עץ. רוב המשאבים של הצמח יתרכזו בפרח ולכן שאר חלקי הצמח יתחילו להצטמצם.