top of page

חוביזה - שני צמחים ולא אחד! חלמית מצויה ומעוג כרתי


בימים אלו של האביב צמחי החוביזה מתמלאים בפירות המוכרים לרובינו מן הילדות. "הלחם הערבי" שצומח לו כמעט בכל מקום: בשדות הפתוחים, בשולי יערות וביערות, בשדות הבור וגם באיזורים עירוניים. שמזכיר עבור רבים את הילדות בהם היינו מנשנשים אותם על הדרך.

הימים האלו של האביב הם הזדמנות מצוינת לגלות את הסוד, הסוד שצמח שאנו קוראים לו חוביזה אינו צמח אחד, אלא שני צמחים: חלמית מצויה ומעוג כרתי.

בעוד ששמה של חלמית מצויה ידוע מאוד בעקבות תפקידה החשוב בתזונת תושבי ירושלים בזמן המצור במלחמת השחרור, שמו של המעוג הכרתי כמעט ולא ידוע אם כי במקומות רבים הוא הנפוץ יותר.


בסרטון תוכלו לראות את ההבדלים בין שני הצמחים וכיצד להבדיל ביניהם, אם כי חשוב לזכור ששניהם אכילים בצורה שווה ובעלי ערכים דומים מאוד.

בנוסף, תוכלו לראות כיצד ללקט את הפירות בקלות וכיצד להכין אותם לאכילה.אפשר ללמוד עוד על חוביזות בגיליון פברואר של לגלות את הטבע מחוץ לביתComments


bottom of page